Privacy & cookies

Kiesjefolders is een deelnemerprogramma voor de bezorging van folders en opereert in Nederland. Kiesjefolders houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De bij de aanmelding ingevoerde gegevens worden bewaard voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Wat doen we met jouw persoonsgegevens?

Kiesjefolders verwerkt persoonsgegevens van jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Aanhef
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kiesjefolders.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Kiesjefolders gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Voor meer informatie over de cookies die wij plaatsen verwijzen we je graag naar onze cookieverklaring: http://www.kiesjefolders.nl/cookieverklaring.

Waarom we jouw gegevens gebruiken

Kiesjefolders verwerkt persoonsgegevens van deelnemers voor het samenstellen van de folderpakketten (voor zover van toepassing) en om aan de bezorgorganisatie jouw bezorggegevens te kunnen verstrekken. Bij het aanmaken van een account gebruiken we daarnaast de door jou opgegeven gegevens. Ook analyseert Kiesjefolders jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Naast de genoemde partijen die nodig zijn om het folderpakket samen te stellen en te bezorgen, delen wij jouw persoonsgebonden gegevens dus nooit met derden.

Als je contact opneemt met onze klantenservice, zullen we de door jou verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van je vraag of oplossen van je klacht. Om te zorgen dat onze dienstverlening aansluit bij jouw wensen, kunnen deze gegevens gebruikt worden voor bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken. Soms vragen wij een andere partij om dit voor ons te doen.

Als je daarmee bij je deelname hebt ingestemd gebruiken we je gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of speciale folder, om je te informeren over speciale aanbiedingen en/of wijzigingen van onze diensten en producten. Wil je je later aan- of afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via je persoonlijke account. Heb je geen account? Klik dan hier om naar de pagina te gaan waar je je kan aan- of afmelden. Na afmelding ontvang je buiten de noodzakelijke bevestigings- en beoordelingsmail geen e-mail meer van ons.

Inzage en aanpassingen persoonsgegevens

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heb je recht alle gegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Je kunt je hiervoor wenden tot info@kiesjefolders.nl. Kiesjefolders zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Op de website kunnen links staan naar websites van derden. Let bij het gebruik van die websites op het daarbij behorende privacy statement. Kiesjefolders selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijk dragen voor de manier waarop de persoonsgegevens door die derden worden behandeld.

Kiesjefolders zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden tot twee jaar na beƫindiging van je deelname bewaard, tenzij Kiesjefolders op grond van de wet een langere bewaartermijn moet aanhouden.

Delen met anderen

Kiesjefolders verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kiesjefolders blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Kiesjefolders neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kiesjefolders.nl.

Contactgegevens

Adres hoofdvestiging: Stammerdijk 7, 1112AD Diemen
Email: info@kiesjefolders.nl
Tel: 088-2341900 (dagelijks van 10:00-16:00 uur)