Update Kiesjefolders

Graag willen we je op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij en rond Kiesjefolders. Geregeld willen we daarom een nieuwsbrief sturen. Mocht je vragen op opmerkingen hebben dan kun je altijd contact met ons opnemen.


Ja-ja sticker per 1 januari 2018

Op 18 juli heeft het college van B&W in Amsterdam besloten om de ja-ja sticker in te gaan voeren per 1 januari 2018. Na de zomer zal er een bijeenkomst zijn van de gemeente Amsterdam met partijen uit de branche over de ja-ja sticker en de geplande introductie. Mogelijk volgt er een rechtszaak. Ook de afgelopen weken is de introductie van de ja-ja sticker besproken in verschillende andere gemeenteraden waarbij wordt aangegeven de ontwikkelingen in Amsterdam nauwlettend te zullen volgen. Er zal nog veel over worden gesproken maar de gemeente Amsterdam lijkt vasthoudend in haar voornemen de ja-ja sticker te introduceren.
Lees hier meer informatie op de website van de gemeente Amsterdam.


Ja-Ja sticker Amsterdam per 01-01-2018

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers bij Kiesjefolders is inmiddels gestegen tot 23.000. In het gebied Amsterdam hebben wij 12.000 deelnemers, in de gebieden buiten de bebouwde kom in de rest van Nederland zijn het er inmiddels 11.000. Dit laatste betreft dus consumenten die eerder niet of nauwelijks met de huis-aan-huis folder bereikbaar waren. Extra en kwalitatief hoog bereik dus. Op de vraag of de nieuwe deelnemer folders ontving, voorafgaand aan de inschrijving bij Kiesjefolders, was het antwoord:


Buiten bebouwde kom gebieden zeer interessant

Ontwikkeling data driven 1-1 communicatie

Vanaf de komende uitgave is ons voorblad vernieuwd. Op ons voorblad zijn nu standaard 2 blokken beschikbaar die gericht op de specifieke consument kunnen worden ingevuld. Binnenkort lanceren wij onze portal waarin je als retailer zelf een opmaak kan uploaden en deze gericht kan vertonen aan de zelf gekozen doelgroep. Binnen de Kiesjefolders-deelnemers maak je zelf een segmentatie aan op verschillende kenmerken. Bijvoorbeeld kun je kiezen voor al je eigen folder fans, of je folder fans in bepaalde postcodegebieden. De boodschap kan dus bijvoorbeeld zijn:

 •  nieuws over een winkelopening
 •  de start van een themacampagne
 •  een hele scherpe aanbieding die in je folder staat
 •  aandacht voor je klantenkaart of online propositie

Binnenkort sturen we deelnemende retailers meer informatie, een link en inlog voor deze portal. Wil je een bericht plaatsen dan kun je natuurlijk ook gewoon een mail sturen naar josselyn@kiesjefolders.nl of communicatie@kiesjefolders.nl.
Hier zijn geen kosten aan verbonden.


1-op-1 communiceren via print

Verhogen kwaliteit van de deelnemers

Het is belangrijk dat onze deelnemers de folders kiezen die zij graag willen lezen maar ook dat zij geen folders dubbel ontvangen. Dat is zo zonde van de kosten en het papier. Geregeld roepen wij onze deelnemers op naar hun pakketkeuze te kijken en deze te actualiseren. En we hebben er voor gezorgd dat het heel eenvoudig is om het pakket aan te passen. We hebben onderzocht welke keuzes onze eerste groep van 9700 deelnemers na 3 maanden heeft gemaakt ten aanzien van hun deelname en hun folderkeuze. De belangrijkste punten zijn:

 •  na 3 maanden zijn nog 8967 deelnemers actief. Er waren dus 733 afhakers (7,6%)
 •  maar liefst 50% van de uitschrijvers had als oorspronkelijke reden van aanmelding voor Kiesjefolders opgegeven dat zij het aantal folders wilden verminderen. Velen van hen realiseerden zich onvoldoende dat zij dan een nee-sticker zouden moeten plakken.
 •  927 (9,6%) deelnemers hebben in die 3 maanden hun folder keuze aangepast:
  •  260 hebben zowel folders toegevoegd als uitgezet
  •  600 hebben geplust
  •  587 hebben gemind


Enige conclusies:

 •  liefst 17% van de deelnemers heeft de moeite genomen om pakket of deelname aan te passen. Er wordt dus actief met de deelname omgegaan.
 •  de kwaliteit en het effectief bereik van Kiesjefolders verbetert steeds weer omdat mensen hun pakket optimaliseren. Uit een eerdere enquete bleek al dat velen door een gerichte keuze nauwelijks folders dubbel ontvangen.
 •  een nee-sticker aanvragen lijkt een drempel. Vraag blijft of bij introductie de ja-ja sticker consumenten deze sticker gaan plakken of anders deelnemer worden bij Kiesjefolders om zo toch folders te blijven ontvangen.

We zullen de kwaliteit van de deelnemers blijven verbeteren en onderzoeken.

Vervolg Kiesjefolders 2017

De komende maanden houden we de ontwikkelingen ten aanzien van de ja-ja sticker goed in de gaten. We houden je op de hoogte over onze plannen. Benieuwd naar andere ins & outs over Kiesjefolders? Neem contact op met Aldo Breed via aldo@kiesjefolders.nl of via 06-37463467.